eigen_frontfoto

stripping

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Datum publicatie

Wageningen Universiteit, en meer specifiek Wageningen Livestock Research, heeft in een recente studie becijferd in welke mate be- en verwerking van rundveemest zou kunnen bijdragen aan circulaire landbouw en de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissies. De volledige emissieketen van verschillende scenario’s werd doorgerekend met als referentiescenario een standaard Nederlands melkveebedrijf zonder mestverwerking. 

Brochure over ammoniumsulfaat

Datum publicatie

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik.