eigen_frontfoto

CO2

Nieuw decreet zet koers uit voor CO2-transport via pijpleidingen

Datum publicatie

Het Vlaams Parlement keurde het decreet betreffende het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest goed. Voorheen werd het transportkader bepaald door de Europese CCS-richtlijn geïmplementeerd via het Decreet en Besluit Diepe Ondergrond. Dit bleek echter ontoereikend om het transport van CO2 via pijpleidingen toe te laten. Zo regelt deze onder andere enkel het vervoer van CO2 voor geologische opslag en niet het vervoer voor gebruik.