eigen_frontfoto

meeropbrengstbelasting

Aangifte meeropbrengstbelasting

Datum publicatie

Zoals eerder gecommuniceerd, geldt voor de periode van 01/08/2022 - 30/06/2023 een plafonnering op de marktinkomsten van Belgische elektriciteitsproducenten. Het plafond is vastgelegd op €180/MWh voor elektriciteit opgewekt uit vaste en/of gasvormige biomassabrandstoffen. Elektriciteit opgewekt uit biomethaan is vrijgesteld van dit prijsplafond.