eigen_frontfoto

BBT

BBT-studie erfsappen gepubliceerd

Datum publicatie

De BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen* werd recent gepubliceerd. Deze studie definieert de Beste Beschikbare Technieken** voor landbouwbedrijven en covergistingsinstallaties ter voorkoming van emissies naar oppervlaktewater en bodem als gevolg van opslag van organisch materiaal. 

Centrale covergisters vallen binnen de scope van deze studie voor activiteiten die een parallel vertonen met landbouwbedrijven. Decentrale boerderijschaalvergisters, die enkel bedrijfseigen dierlijke mest als input gebruiken, vallen buiten de scope.