eigen_frontfoto

europa

Wijzigingen EU-ETS in kader van Fit for 55

Datum publicatie

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

Europees parlement steunt versnelde energietransitie

Datum publicatie

Het Europese Parlement stemde op 14 september voor een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in Europa tegen 2030. Met deze beslissing schaart het Parlement zich achter de doelstelling van de Europese Commissie, om de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) te herzien en de ambitie te verhogen als onderdeel van het REPowerEU-pakket.

Europese Commissie lanceert biomethaantarget

Datum publicatie

De Europese Commissie heeft een target van 35 miljard m³ biomethaan tegen 2030 aangekondigd als onderdeel van het REPowerEU-plan. Dat plan is de reactie van Europa om versneld minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en in de eerste plaats Russisch aardgas.

Europese Commissie rekent op biogas voor reductie methaanuitstoot

Datum publicatie

De Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de uitstoot van methaangassen in Europa terug te dringen. De reductie van methaanemissies is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De nieuwe strategie focust op verschillende maatregelen om de uitstoot van methaan te reduceren in de landbouw-, afval- en energiesector. Samen zijn deze sectoren immers verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde methaanuitstoot, ten gevolge van menselijke activiteiten.

Europese Investeringsbank wordt Europese klimaatbank

Datum publicatie

De nieuwe Europese Commissie heeft grote plannen voor het klimaat. Tegen 2050 wil ze van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Daarvoor zijn de volgende 10 jaar cruciaal. Slaagt Europa er niet in tegen 2030 zijn aandeel aan hernieuwbare energie serieus te verhogen, lukt het wellicht nooit om in  2050 klimaatneutraal te worden. Daarom brengt de Europese Investeringsbank (EIB) tegen eind 2020 alle activiteiten van de bank in lijn met de principes en doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin wordt gestreefd naar een beperking van de globale opwarming tot 1.5°C. 

ICCT lanceert eigen studie over het biomethaanpotentieel in Europa

Datum publicatie
Een reactie op de Ecofys studie: Gas for Climate – How gas can help to achieve the Paris Agreement target in an affordable way

The International Council on Clean Transport (ICCT) heeft recent een nieuwe studie gepubliceerd over de rol van biomethaan in Europa. Op basis van een techno-economische analyse wordt een inschatting gemaakt van het potentieel van hernieuwbaar methaan in de energie- en transportsector tegen 2050.