eigen_frontfoto

Productiepotentieel biomethaan in Vlaanderen

Foto bestand
productiepotentieel biomethaan

Het productiepotentieel van biomethaan in Vlaanderen op basis van de maximale aanvoer van biomassareststromen wordt geschat op 1 033 671 468,28 Nm³ of 37,2 PJ. Het grootste potentieel is afkomstig van voedselrestromen uit de agro-industrie, oogstresten van de landbouw en mest. Voornamelijk mest en oogstresten bieden veel opportuniteiten voor de productie van biomethaan in de toekomst, omdat ze momenteel nog maar beperkt vergist worden maar wel in enorme tonnages beschikbaar zijn.

Op basis van het aardgasverbruik in Vlaanderen anno 2016, zou biomethaan kunnen instaan voor 8,75% van de gasvraag. Projecties voorspellen een stijging van het gasverbruik tegen 2030 door het uitfaseren van nucleaire energie en een sterke daling in het gebruik van aardolie. Voorspellingen gaan uit van een verbruik tussen de 126,6 TWh en 134 TWh. Het berekende productiepotentieel voor biomethaan komt overeen met respectievelijk 7,47% en 7,06% van het verwachte gasverbruik in 2030.

Biomethaan kan dus een belangrijke rol spelen in het decarboniseren en verduurzamen van het gasverbruik in Vlaanderen. Het is evenwel duidelijk dat de productievolumes van biomethaan uit biomassareststromen nooit voldoende zullen zijn om de volledige gasvraag te vergroenen. Deze vaststelling benadrukt de nood aan een duidelijke visie rond biomethaan, en zelfs ruimer: het vergroenen van de gasvraag.

Onderdeel