eigen_frontfoto

Afzet van digestaatproducten in Vlaanderen

Foto bestand
Afzet van digestaatproducten in Vlaanderen

De co-vergisting van mest, organisch-biologische afvalstromen en in mindere mate energiegewassen resulteert in de productie van groene energie en digestaatproducten. Op vandaag geldt in Vlaanderen dat digestaatproducten afkomstig van co-vergisting van dierlijke mest met plantaardige biomassa volledig het statuut ‘dierlijke mest’ krijgen toebedeeld. Met andere woorden worden ook de plantaardige inputstromen na co-vergisting beschouwd als dierlijke mest. Gezien dit digestaat voor een deel wordt uitgereden op Vlaamse landbouwgrond, kwam vanuit de veehouderijsector de bezorgdheid of dit product al dan niet in competitie treedt met het bestaande nutriëntenoverschot in Vlaanderen.

Naast het uitrijden op Vlaamse landbouwgrond, worden digestaatproducten ook geëxporteerd of verwerkt in biologische verwerkingsinstallaties. Uit analyse van de transportdocumenten van de mestbank blijkt dat uiteindelijk 16% van de aanwezige stikstof in digestaatproducten onder het statuut ‘dierlijke mest’ wordt afgezet op Vlaamse landbouwgrond en nog eens 15% onder statuut ‘andere mest’. Van het aanwezige fosfaat wordt 19% uiteindelijk afgezet op Vlaamse landbouwgrond. De overige nutriënten worden geëxporteerd of verwerkt via nitrificatie/denitrificatie en geven geen aanleiding tot het vergroten van het nutriëntenoverschot in Vlaanderen. Export en nitrificatie/denitrificatie dragen net bij aan de afbouw ervan.

Wanneer de aanvoer van nutriënten naar de co-vergistingssector wordt vergeleken met de afvoer van digestaatproducten, blijkt de co-vergistingssector op te treden als netto-verwerker van zowel stikstof onder de vorm van dierlijke mest als netto-verwerker van fosfaat onder de vorm van dierlijke en andere mest. Deze netto-verwerking van nutriënten komt er mede dankzij bedrijfseigen investeringen zoals een eigen biologische verwerkingsinstallatie of een eigen drooginstallatie.

Onderdeel