eigen_frontfoto

TransBio excursie: Gluren bij de buren, biomethaan in Nederland

Met de eerste biomethaaninstallatie in België in aanbouw, zijn er steeds meer Vlaamse installaties die uitkijken naar de mogelijkheden voor biomethaanproductie. Zowel op vlak van financiering als gebruikte technologieën zijn er in Vlaanderen nog heel wat vraagtekens. In Nederland is deze techniek al lang ingeburgerd en tanken of koken al vele Nederlanders op groen gas. Biogas-E organiseerde daarom op 24 april 2018 een excursie naar twee biomethaaninstallaties in Zuidoost-Nederland, als smaakmaker voor wat nog komen moet in België. De excursie focuste op twee opwerkingstechnieken: waterwassing bij Groen Gas Gelderland en membraantechnologie bij EcoFuels.

Groen Gas Gelderland

De eerste installatie die aan bod kwam, was gelegen in het landelijke Bemmel. De installatie van Groen Gas Gelderland is één van de grootste opwerkingsinstallaties van Nederland op dit moment. De opstart van de installatie vond plaats in 2017, een goed jaar geleden. Omdat Groen Gas Gelderland een co-vergistingsinstallatie is, moet het verplicht 50% mest innemen. Ze kiezen voor een mix van vaste mest en drijfmest. De rest van de inputmix bestaat uit hoogwaardige stromen zoals mais- en graanmeel. De inputstromen worden niet via mechanische pompen de vergister ingestuurd, maar via een systeem van vacuümdruktanken, die via onder- en bovendruk de stromen de juiste richting sturen. Geen bewegende onderdelen dus, wat minder onderhoud vraagt. In totaal wordt er jaarlijks 72.000 ton aan biomassastromen aan de vergister gevoed. Dit resulteert in een productie van bijna 9 miljoen m³ biomethaan. Deze hoge productiecijfers kunnen enkel gehaald worden door naast mest, enkel energierijke co-substraten te vergisten

waterwasserHet biogas wordt opgezuiverd met behulp van een metershoge waterwasser. Het water, onder hoge druk, absorbeert het CO2 en andere ongewenste componenten uit het biogas, zodat enkel nog een methaanrijke stroom overblijft. Het water wordt in twee desorptiekolommen geregenereerd. Omdat het biomethaan wordt geïnjecteerd in het laag-calorische net, is een methaan gehalte van 90% voldoende, iets wat in België niet het geval is. Waterwassing werd als zuiveringstechniek  gekozen, omdat bij deze techniek opschaling tot de grootte van Groen Gas Gelderland, economisch interessanter is dan bij membraantechnieken.

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid van de gaskwaliteit en de odorisatie bij injectie in het openbaar gasnet bij de producent. In veel andere landen staat de distributienetbeheerder in voor deze taken, ook in Vlaanderen. De installatie van Groen Gas Gelderland maakt gebruik van Bio2Net injectiecabine. Een gaschromatograaf meet zeer frequent de gaskwaliteit (methaangehalte, H2S-concentratie en het dauwpunt), indien deze onvoldoende wordt bevonden, wordt de installatie afgeschakeld van het distributienet en vloeit het biomethaan terug naar de opwerkingsinstallatie. Halfjaarlijks is de installatie ook verplicht een uitgebreide analyse te laten uitvoeren van een gasstaal, zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft.

Aansluitend aan de rondleiding lichtte Dhr. Maarten Jonker de kwalitietsvoorwaarden toe die van kracht zijn voor biomethaaninjectie in België en de mogelijkheden die Bio2Net hiervoor aanbiedt. Afsluiten deden we met een presentatie van Dhr. Frederik Gast, voorzitter van de Vereniging voor Groen Gas Producenten in Nederland (VGGP). De VGGP behartigt de belangen van de biomethaanproducenten in Nederland bij de overheid en netbeheerders. Opmerkelijk was de projectie van de biomethaanproductie tegen 2019. Het aantal biomethaaninstallaties zal tegen dan gestegen zijn van 29 in 2017 tot 38 in 2019, met een geschatte totale productie van 225 miljoen m³ biomethaan.

EcoFuels

ecofuelsIn de namiddag volgde een bezoek aan EcoFuels, een installatie die de injectie van biomethaan combineert met een onsite WKK op biogas. De installatie is oorspronkelijk ontstaan op initiatief van Laarakker, een groenteverwerkend bedrijf dat op een duurzame manier hun groenteresten wilde verwerken. In 2006 werd gestart met de productie van biogas in twee reactoren. De installatie werd in 2010 uitgebreid met een derde reactor, waarvan het biogas opgewerkt wordt tot biomethaan. EcoFuels neemt jaarlijks 110 000 ton aan OBA’s binnen, waarvan een fractie dus rechtstreeks afkomstig is van Laarakker. De hele installatie draait thermofiel, waardoor er hoge gasopbrengsten worden gerealiseerd. Het biogas wordt verbrand in twee WKK’s met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2,5 MWe. Het biomethaan wordt opgezuiverd via membraanscheiding. De keuze viel op een membraaninstallatie, omdat het methaanslip bij deze techniek kan gereduceerd worden tot quasi nul. De CO2-reststroom wordt immers in een laatste stap gekoeld en vervolgens vervloeid. Het aanwezige methaan in deze reststroom blijft gasvormig en kan eenvoudig opgevangen worden. De vloeibare CO2 wordt op zijn beurt doorverkocht voor de bemesting van serres in de glastuinbouw of voor de productie van droogijs.

Datum