eigen_frontfoto

Steunmechanisme biomethaan in het Verenigd Koninkrijk

Foto bestand
steunmechanisme biomethaan VK

De productie van biomethaan in het Verenigd Koninkrijk (VK) kende pas de laatste jaren een echte doorbraak. In 2011 startte de eerste installatie met de injectie van biomethaan in het gasnet. Sindsdien kende de productie van biomethaan een sterke toename. Eind 2016 waren er al 90 installaties actief. Meer dan 60% van deze biomethaaninstallaties gebruikt zuiveringsslib als inputstroom, een hoog aantal vergeleken met vele andere Europese landen.

Deze toename werd mogelijk gemaakt door een gunstig subsidiëringsmechanisme, namelijk het non-domestic Renewable Heat Incentive. Met deze subsidieregeling wil men het gebruik van groene warmte stimuleren. Hoewel de Britse overheid geen specifieke doelstellingen heeft geformuleerd, zal biomethaan een cruciale bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen tegen 2020. De verwachting is dat tegen 2035 biomethaan zal instaan voor 5% van de totale binnenlandse gasvraag.