eigen_frontfoto

Flexibele elektriciteitsproductie

Foto bestand
TransBio flexibele elektriciteitsproductie

Er is binnen de elektriciteitsmarkt een toenemende nood aan alternatieve energiebronnen die tegengewicht kunnen bieden aan de fluctuerende productie van hernieuwbare energiebronnen. Anaerobe vergisting kan hier een rol spelen door deelname in de day-ahead elektriciteitsmarkt. In deze studie wordt het economisch potentieel, alsook de impact van het huidig ondersteunend wettelijk kader, voor de biogassector onderzocht.

Onderdeel