eigen_frontfoto

Transparantieverplichting certificatensteun bekrachtigd

Transparantieverplichting

Op 17 mei 2024 werden de wijzigingen aan het verzameldecreet Energie VI bekrachtigd door de Vlaamse Regering. 

Hieronder worden de aanpassingen relevant voor bio-energie installaties opgesomd. 

  • Transparantieverplichting met betrekking tot groenestroomcertificaten (GSC), warmtekrachtcertificaten (WKC) en garanties van oorsprong (GO). De VREG beheert de centrale databank waarin de toegekende GSC, WKC en GO geregistreerd worden. Er wordt beslist om naar analogie met het subsidieregister, een aantal  gegevens  uit  die  databank  actief  openbaar  te  maken.  Dit wordt beperkt tot rechtspersonen. Hierbij zal de VREG jaarlijks volgende gegevens openbaar maken:
    • Het ondernemingsnummer, naam, gemeente en land waaraan het ondernemingsnummer gekoppeld is.
    • Het adres van de productie-installatie.
    • Per ondernemingsnummer en per productie-installatie de technologie, het vermogen, datum van indienstname en het aantal GSC, WKC en GO's die per jaar gedurende de vorige tien jaar werden toegekend. 
  • Bij nieuwe WKK's (< 5 MWe) voorziet het energiedecreet erin dat de aanleg van elektrische leidingen over de eerste 750 meter op het openbaar domein voor aansluiting op het elektriciteitsdistributienet ten laste zijn van de netbeheerder. Er wordt beslist deze maatregel stop te zetten vanaf 1 januari 2025. Dit zal meegenomen worden in de onrendabele top berekening.

Bekijk alle aanpassingen via deze link.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie