eigen_frontfoto

VREG draagt GO-taken over aan VEKA

VEKA VREG

Vlaanderen heeft de bedoeling één overkoepelende regulator uit te werken voor netgebonden infrastructuur. Op deze manier worden de verschillende taken gezamenlijk gecoördineerd en kunnen deze efficiënter aangepakt worden. De bestaande taken van de VREG en de WaterRegulator worden overgenomen door de Vlaamse nutsregulator die bevoegd is voor de infrastructuur voor elektriciteit (distributie en lokaal transport), aardgas (distributie), warmte, riolering, drinkwater en op termijn ook waterstof en CO2.

Daarnaast worden enkele taken van de VREG, die niet zozeer regulatoire taken zijn, overgeheveld naar het VEKA. Dit is vastgelegd in het op 26 april finaal goedgekeurde wijzigingsdecreet:
    • Toekennen van GSC en WKC in standaarddossiers (bv: zonnepanelen)
    • Toekennen van GO's
    • De opmaak van de sociale statistieken
Op vandaag is het VEKA reeds verantwoordelijk voor de expertisedossiers (cfr. biogasinstallaties) voor GSC en WKC. Hierbij komen nu dus ook de standaarddossiers. Het beheer van de certificatendatabank wordt ook overgeheveld naar het VEKA. Verder is het op termijn de bedoeling om de taken als productiecoördinator voor GO's voor onder andere groen gas (toekenning op maandbasis, rapportering over handel in garanties van oorsprong...) van de regulator aan het VEKA over te dragen. Hierbij zal het VEKA dan ook als uitreikende instantie lid zijn van de Association of Issuing Bodies (AIB).

Wanneer de overdracht van de verschillende taken precies plaatsvindt wordt door de Vlaamse Regering bepaald.

Foto: ©Pixabay

Datum publicatie