eigen_frontfoto

Innovatieagenda Mestverwerking Vlaanderen

vcm

In 2023 heeft VCM in opdracht van VLM een innovatieagenda ontwikkeld ter ondersteuning van de mestverwerkingssector in de transitie naar nutriëntenrecuperatie. De agenda beschrijft waar innovatie nodig is of zal zijn, biedt oplossingen voor knelpunten en streeft naar de daadwerkelijke aankoop en implementatie van innovaties. Deze benadering belooft een efficiëntere mestverwerking en een breder perspectief op duurzaamheid binnen de agrarische sector.

De focus van de innovatieagenda ligt op het optimaal gebruik van nutriënten en water bekomen uit mest via mestverwerking, met als doel emissies te reduceren, uitspoeling van nutriënten te verminderen en zelfvoorzienend te zijn in nutriëntengebruik. In de agenda worden verschillende technieken beschreven voor mestverwerking of nutriëntenrecuperatie, waaronder anaerobe vergisting met productie van biogas. Door deze techniek blijft het gehalte aan nutriënten (N,P,K) onveranderd en wordt de methaanuitstoot gereduceerd door mest onmiddellijk naar een vergister te sturen. Naast het directe effect van dagontmesting op de emissies, heeft dit ook een positieve invloed op de efficiëntie van de vergisting. Bijkomend levert het verbranden van het biogas in een warmtekrachtkoppeling (WKK) groene stroom en warmte. Beide kunnen gebruikt worden door de verwerker op het bedrijf of bij een energieoverschot verkocht worden aan derden. Op deze manier kan de vergisting van mest dus ook als extra verdienmodel dienen. 

Bekijk de innovatieagenda 2023 in bijlage.

Foto & inhoud: ©VCM

Datum publicatie