eigen_frontfoto

Steun voor kleinschalige biogasinstallaties samengevat

PV_Inagro

In 2020 werd binnen het Vlaio-LA project Pocket Power een brochure opgesteld om landbouwers optimaal te informeren rond kleinschalige vergisting. De technologie heeft in de afgelopen 4 jaar niet stilgestaan en evenmin was dit zo met de daaraan gelinkte randfactoren. 

In kader van het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' stelde Biogas-E dan ook een geüpdatete uitgebreide versie op van de van toepassing zijnde steunmaatregelen voor kleinschalige vergisters op landbouwbedrijven. Binnenkort vullen de projectpartners dit aan met een specialisatiecursus rond zowel pocketvergisting als nabewerking, in navolging van de eerder gedeelde basiscursus.

 

Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo)

Foto: © Inagro

 

Datum publicatie