eigen_frontfoto

Verzamelbesluit energie X

zonnepanelen op dak

Update: De wijzigingen aan het verzamelbesluit energie werden op 3 mei definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Op 19 januari keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan het verzamelbesluit energie voor een tweede keer principieel goed. In dit besluit wordt onder andere de call groene warmte aangepast om conform te zijn met de herziene Europese staatssteunregels, alsook enkele bijkomende aanpassingen aan de bepalingen.

De PV-verplichting, geldig voor wie meer dan 1 GWh elektriciteit per jaar afneemt of reeds vanaf 250 MWh voor gebouwen van publieke organisaties, kent enkele toevoegingen. Diegene die onder deze verplichting vallen moeten op een beperkt deel van hun totale dakoppervlakte zonnepanelen installeren. Deze verplichtingen kan ook ingevuld worden door het plaatsen van een bio-WKK op biogas die een equivalente hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit opwekt. Via het besluit wordt ingevoerd dat indien er gekozen wordt voor bio-WKK op biogas als alternatief om aan de PV-verplichting te voldoen aan dit project geen GSC en WKC toegekend worden (de bandingfactor = 0).

Lees meer.

Foto: © Pixabay
 

Datum publicatie