eigen_frontfoto

Geef jouw mening over het Vlaams Energie- en Klimaatplan

Publieke consultatie VEKP

Wat is het Vlaams Energie- en Klimaatplan? 

Het Vlaams Energie-en Klimaatplan (VEKP) vormt het Vlaamse onderdeel van het nationaal energie- en klimaatplan dat ook een Waalse, Brusselse en federale bijdrage kent. In dit plan wordt een groot deel van het Europees energie- en klimaatbeleid verder uitgewerkt. Het VEKP zet de krijtlijn voor het Vlaamse energie- en klimaatbeleid tot 2030. Er wordt toegespitst op decarbonisatie (BKG-emissies en verwijdering, hernieuwbare energie), energie-efficiëntie, energiezekerheid, interne energiemarkt, energiearmoede en innovatie.

Een geactualiseerd ontwerp VEKP werd op 12 mei goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een analyse van dit geactualiseerd ontwerp kan je hier raadplegen. Een geïntegreerd NEKP werd op 22 november overgemaakt naar de Europese Commissie. Na formulering van opmerkingen en daaropvolgende aanpassingen wordt een finaal geactualiseerd NEKP uiterst 30 juni 2024 verwacht.

In kader van het VEKP lanceert de Vlaamse overheid een publieksconsultatie met 39 vragen. Deze worden opgesplitst in verschillende onderdelen: transport en mobiliteit, gebouwen, landbouw, afval, industrie en ondernemingen en hernieuwbare energie. De mogelijkheid is voorzien om enkel uw mening te geven over specifieke thema's. Met de geleverde input wordt het voorliggende plan verder verfijnd.

Een greep uit de meerkeuzevragen die aan bod komen:

  • Voorkeursbesteding van de geplande inkomsten uit ETS2.
  • Transport: Hoe belangrijk is de vergroening van voertuigen (o.a. elektrisch, alternatieve brandstoffen)
  • Landbouw: Hoe belangrijk is het om veetelers te ondersteunen om de emissies te verminderen met technologische oplossingen zoals o.a. kleinschalige vergisting?
  • Afval: Zal je gebruik maken van GFT-collectie in uw gemeente?
  • Industrie en ondernemingen: Moet de overheid de industrie financieel ondersteunen om de kloof tussen de kost van duurzame productietechnologieën en hun fossiele tegenhanger te overbruggen?
  • Hernieuwbare energie: Welke manieren om de productie van hernieuwbare energie te verhogen steun je?

De resultaten van de bevraging worden na afloop van de publieke consulatie gepubliceerd op de website van het VEKA.

Laat van jou horen!

Foto: © Vlaanderen

Datum publicatie
Tags