eigen_frontfoto

PAS-innovatiesteun voor project met boerderijschaalvergisting

boerenbond

Boerenbond wil een broodnodige impuls geven aan technologische bedrijven, zowel binnen als buiten de landbouwsector, door een totaal van 2 miljoen euro (€500.000 per jaar) aan financiële middelen vrij te maken voor innovatieve PAS-oplossingen. Dit kadert in het totaalplan rond stikstof om de uitstoot van ammoniakemissies verder te verminderen en oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen. In 2024, 2025 en 2026 zal Boerenbond dezelfde oproep lanceren. Zo wil de Boerenbond in totaal een zestiental projecten (financieel) ondersteunen. Geselecteerde bedrijven worden tijdens het ontwikkelingsproces bijgestaan door experten van Boerenbond, WeComV en ILVO.

Naar aanleiding van de 'call innovatiesteun voor PAS-oplossingen' die begin dit jaar gelanceerd werd, kreeg het project van Detricon en Maenhout tot 125.000 euro financiële ondersteuning. Detricon en Maenhout zetten in op innovatieve oplossingen om enerzijds hun stikstofemissies tijdens mestopslag te beperken door dagverse mest nog voor opslag te behandelen met een bijzondere stikstofverlagende techniek. Anderzijds zetten ze gerecupereerde ammoniak uit hun mest in als organische meststof. 

Ze brengen de mest in een vergistingsinstallatie, waarna dit gescheiden wordt in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt verder behandeld via manipulatie van temperatuur en zuurtegraad (stripping-scrubbing). Hierdoor wordt de ammoniak die erin zit grotendeels omgezet naar de gasfase (stripping), waarna het door middel van een zuur omgezet wordt in een vloeibare meststof (scrubbing). Omdat dit gebeurt in een afgesloten omgeving, is het aandeel dat vrijkomt in de atmosfeer verwaarloosbaar. De vloeibare meststof kan lokaal gebruikt worden als meststof voor de akkers of particulieren. In totaal zorgt dit voor 10-40% emissiereductie en een terugwinning van minstens 75% van de ammoniakale stikstof uit het digestaat.

Bekijk hier ook de vier andere innovatieve projecten die steun verkregen.

Foto en inhoud: © Boerenbond

Foto cover: © Pixabay

Datum publicatie