eigen_frontfoto

EFRO-oproep hernieuwbare energie

steun

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is op zoek naar projecten die zich richten op een versnelde toename van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Het Vlaamse EFRO-programma 2021 – 2027 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zo draagt het bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal.

De doelgroepen van het EFRO-programma zijn zeer breed. Zo kunnen o.a. overheden (regionaal, provinciaal, lokaal), kennisinstellingen (SOC’s, universiteiten en hogescholen, …), bedrijven, kmo's, intermediaire organisaties (o.a. innovatiecentra, ontwikkelingsmaatschappijen, speerpuntclusters, …), non-profit organisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen.

Acties die in aanmerkingen komen zijn:

  • Testcases en pilootprojecten op vlak van hernieuwbare energie die hun potentieel hebben bewezen in eerdere kleinschaligere projecten
  • Projecten waarbij hun potentieel theoretisch werd aangetoond, maar nog niet in de praktijk
  • De aanleg van warmtenetten tussen hernieuwbare energiebronnen en warmtevragers
  • Projecten die de recuperatie van restwarmte mogelijk maken
  • Circulaire hernieuwbare energie

De nadruk ligt voornamelijk op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten, met speciale aandacht voor investeringsprojecten. Hoewel ondersteunende werkzaamheden bij de ontwikkeling en exploitatie van infrastructuur niet worden uitgesloten, moeten ze wel beperkt blijven. Uitsluitend operationele projecten komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Bovendien dienen deze projecten aanvullend te zijn op bestaande steunregelingen, zoals de Ecologiepremie en de oproepen voor groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming.

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 17 november 2023 ingediend zijn. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 9 februari 2024. 

Meer info op de website van VLAIO.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie