eigen_frontfoto

Taak 3.3 BioDEN factsheet P-leaching en recovery

Foto bestand
BioDEN logo

De BioDEN factsheets bevatten een overzicht van de uitgevoerde experimenten en hun:

  1. Doelstelling
  2. Set-up
  3. Resultaten
  4. Conclusie

In bijlage wordt de factsheet voor de uitloging en precipitatie van fosfor uit de vaste fractie van N-rijk en N-gestript digestaat met zwavelzuur en citroenzuur toegevoegd.


The BioDEN factsheets comprise an overview of the undertaken experiments and their:

  1. Objective
  2. Set-up
  3. Results
  4. Conclusion

Attached is the fact sheet for the leaching and precipitation of phosphorus from the solid fraction of N-rich en N-stripped digestate with sulphuric acid en citric acid.