eigen_frontfoto

Innovatiesteun voor land- en tuinbouw 2023

steun

De Vlaamse Overheid voorziet 9,96 miljoen euro voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. De steun wordt verdeeld over drie verschillende oproepen.

VLIF INNOVATIESTEUN

De oproep VLIF innovatie 2023 wordt gelanceerd om steun te bieden aan landbouwbedrijven die investeren in innovatieve ideeën. Zowel investeringen in onroerende goederen, als in installaties, machines en uitrusting en in software en sturingsprogramma’s en de daarbij horende onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten kunnen in aanmerking komen binnen deze maatregel. De subsidie biedt land- en tuinbouwers de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.
Het steunpercentage varieert van 50 tot 80% afhankelijk van het type kosten. Het totale beschikbare budget voor de oproep is 6,76 miljoen euro.

Klik hier voor meer info over de VLIF innovatiesteun.

OPROEP VOOR EUROPESE INNOVATIEPARTNERSCHAPPEN (EIP) – OPERATIONELE GROEPEN

EIP-innovatieprojecten maken innovatie mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen). Daarnaast zijn er ook EIP-samenwerkingsprojecten waarbij de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of het gezamenlijk realiseren van bepaalde milieudoelstellingen een manier kunnen zijn om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen.

Meer over deze oproep via deze link.

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Het thema van deze oproep heeft specifiek betrekking op klimaatrobuuste land- en tuinbouw. Mogelijke onderwerpen zijn het reduceren van de methaanuitstoot bij runderen, omgaan met de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals hitte en droogte, reductie van het energieverbruik, slim koolstofbeheer, …

Klik hier voor meer informatie over de oproep demonstratieprojecten.

STEUN AANVRAGEN

De projecten voor elk van deze drie oproepen kunnen ingediend worden t.e.m. vrijdag 15 september 2023. De uitvoeringsperiode van de projecten is maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2023 en ten laatste op 1 juli 2024. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2026. De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Bron: Departement Landbouw en Visserij

Foto: © Pixabay
 

Datum publicatie