eigen_frontfoto

Overzichtsrapport biogassector in Wallonië

valbiom

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2021 en biedt de mogelijkheid om aan de hand van cijfers en grafieken de evolutie van de sector in Wallonië te ontdekken. De gegevens in het rapport hebben betrekking op het jaar 2021.

De sector bleef redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 werd één nieuwe installatie operationeel. Ook zijn er drie nieuwe injectieplaatsen voor biomethaan in het gasnet in Wallonië. In totaal waren er 55 installaties actief, voornamelijk agrarische vergisters. Net als in Vlaanderen, valoriseren de meeste installaties hun biogas in een lokale WKK. De totale geïnstalleerde elektrische capaciteit bedroeg 43,3 MWe en het thermisch vermogen 55,3 MWth. In 2021 was de biogassector goed voor een productie van 231 GWh groene stroom en 284 GWh groene warmte. De agrarische vergisters valoriseerden ongeveer 700.000 ton aan inputstomen waarvan 52% agrovoedingsafval. Het verkregen ruwe digestaat werd in de meeste gevallen gescheiden in een dunne vloeibare fractie en een dikke, droge fractie.

Bekijk het volledige rapport.

Bron + foto: © Valbiom
 

Datum publicatie