eigen_frontfoto

Resolutie omtrent de beschikbaarheid van meststoffen

Mestapplicatie landbouw

Het Europees parlement stemde een resolutie aangaande de eerdere communicatie van de Europese commissie om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Hiermee scharen ze zich volledig achter de geformuleerde maatregelen maar wijzen ze ook op enkele tekortkomingen. 

Zo wordt het ontbreken van een mogelijke erkenning van RENURE, uit mest teruggewonnen stikstof, als kunstmestvervanger betreurd en wordt de Commissie verzocht de mogelijkheden van RENURE-producten te onderzoeken. De nood aan een langetermijnstrategie voor meststoffen om voedselzekerheid te garanderen wordt sterk benadrukt.

Een resolutie is niet juridisch bindend maar drukt wel het standpunt van het Europees parlement uit. Idealiter zet deze de Commissie ertoe aan om de RENURE problematiek diepgaander en sneller aan te pakken en concrete voorstellen te formuleren.

Foto: © pixabay

Datum publicatie
Tags