eigen_frontfoto

Kunstmest vervangen: nog niet voor morgen

Foto_Biolectric

Op basis van de resultaten van de SAFEMANURE-studie werden er in 2020 criteria vastgelegd voor gerecupereerde meststoffen uit dierlijke mest om te kunnen fungeren als kunst- meststofvervanger. Indien aan die criteria wordt voldaan, vallen dergelijke meststoffen onder de noemer RENURE. In de toekomst zou voor deze producten een uitzondering op de Nitraatrichtlijn kunnen gelden, mits dezelfde in de richtlijn vastgelegde bepalingen worden gevolgd als voor stikstofhoudende kunstmest.

Erkenning van RENURE-producten kan enerzijds een belangrijke stap zijn richting circulaire landbouw in Vlaanderen en anderzijds een CO2- en kostenbesparing opleveren door een daling in kunstmeststofgebruik. Mineralenconcentraten en ammoniumzouten, bekomen na doorgedreven behandeling van dierlijke mest of digestaat via bv. membraanfiltratie of stripping-scrubbing, blijken de grootste kans te maken om erkend te worden.

Hoewel op heden reeds verschillende pioniers deze producten in Vlaanderen produceren, is er nog geen opname van de criteria in het Vlaams beleid. RENURE-producten kunnen dan ook nog niet als dusdanig worden toegediend. Gebruik van kunstmest blijft noodzakelijk en betekent een flinke hap uit het budget, zeker nu de prijzen hoger zijn dan ooit. 

Biogas-E ging in dialoog met enkele betrokkenen over RENURE, met name over het regelgevende en praktische luik. 

Vlaamse RENURE-derogatie: illusie of realiteit?
Sofie Rombouts, beleidsmedewerker mestbeleid bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), zet de feiten op een rij. ‘Cruciaal blijft een Mestactieplan dat de Europese Commissie overtuigt dat de waterkwaliteitsdoelstellingen behaald worden.’

Lees hier het interview

RENURE-productie na kleinschalige vergisting
Frederik Dejonghe, Business Developer bij Biolectric, weidt uit over de kansen en belemmeringen. ‘De Vlaamse landbouwer is meer dan klaar om te investeren in duurzaamheid. Geef hen dan ook de kans daartoe.’

Lees hier het interview

Gebruik van ammoniumzouten voor bemesting van aardappelteelt
Guido Lammerant, landbouwer, deelt zijn praktijkervaringen. ‘Gebruik van ammoniumzouten maakt het proces logistiek wat omslachtiger en vraagt meer organisatie, maar wij vinden het de moeite waard gezien de voordelen voor de teelten.’

Lees hier het interview

 

Inhoud: © Biogas-E magazine
Foto:  © Biolectric

Datum publicatie