eigen_frontfoto

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2023

Foto_OT_2022

Op 12 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. Deze twee begrippen staan centraal in de huidige ondersteunings- mechanismen voor hernieuwbare energiebronnen, en bepalen dus mee het aantal certificaten die een installatie krijgt voor de productie van groene energie (meer informatie).

Voor WKK’s op biogas blijven de bandingfactoren afgetopt op 1 behalve voor ingrijpend gewijzigde agro-industriële vergisters met een vermogen groter dan 5 MWe (0,96). De bandingfactoren voor groenestroomproductie uit biogas worden afgetopt op de maximale waarde van 0,68, wat vorig jaar nog 0,72 was. Voor de projectcategorie van agro-industriële vergisters met een vermogen groter dan 5 MWe ligt de berekende bandingfactor lager dan de maximale waarde – in tegenstelling tot in het VEKA-rapport 2021 – met een daling naar 0,52 tot gevolg. De algemene (sterke) daling in berekende waarden is voornamelijk te wijten aan de hogere opbrengsten in elektriciteit en warmte.

Naast de eerdere publicatie van deel 2 en 3 van het OT-rapport 2022, zijn nu ook de stakeholdercommentaren en de reacties van het VEKA op alle delen te raadplegen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie