eigen_frontfoto

Actualisatie van bandingfactoren voor biogasprojecten

Foto Bf

Update - Op 28 oktober keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet definitief goed. Hoe onderstaande wijzigingen in praktijk zullen worden doorgevoerd, dient nu nog concreet te worden vastgelegd. Wel is alvast geweten dat de actualisatie per projectcategorie zal gebeuren en dat de eerste actualisatie zal gelden vanaf augustus 2023.

Momenteel gebeuren er jaarlijks actualisaties van de bandingfactoren voor lopende PV- en windprojecten, en dit op basis van de elektriciteitsprijs. Op 9 september keurde de Vlaamse Regering enkele zaken omtrent de actualisatie van bandingfactoren, die ook de biogassector aanbelangen, voor de tweede maal principieel goed:

  • Uitbreiding van de actualisatie naar onder andere biogasprojecten (cf. projectcategorieën met brandstofkosten).
  • Actualisatie op basis van elektriciteitsopbrengst en overige kosten en/of opbrengsten van ingaande en uitgaande energetische stromen van het project (bv. grondstofprijzen), i.p.v. de eerdere actualisatie enkel op basis van elektriciteitsprijs.

Deze wijzigingen komen er volgens Minister Demir om oversubsidiëring te vermijden. Om aan te tonen tot welke gevolgen het invoeren van de voorgestelde regelgeving zou kunnen leiden voor de sector, werd in samenwerking met het Bio-Energieplatform, COGEN Vlaanderen en Febiga een nota opgesteld.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie