eigen_frontfoto

Brochure zet nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting in de kijker

Image
Cover brochure

Kleinschalige vergisters op landbouwbedrijven produceren biogas op basis van bedrijfseigen agrarische reststromen om in de eigen energievraag te kunnen voorzien. Het digestaat dat achterblijft na vergisting kan aangewend worden als meststof. Verschillende nutriëntenstromen zullen een impact ondervinden van het anaerobe vergistingsproces. Nageschakelde technieken kunnen voor verdere opwaardering van het digestaat zorgen, en daarmee een optimaler gebruik van de beschikbare nutriënten mogelijk maken.

Om te informeren over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting, werd recent een brochure gepubliceerd door Nutricycle Vlaanderen. Deze brochure werd opgesteld in samenwerking met onder andere Biogas-E. Lees meer over: 

  • De beschikbaarheid en samenstelling van digestaat
  • De impact van anaerobe vergisting op de nutriënteninhoud
  • Mogelijke nageschakelde technieken 
  • Praktijkervaringen
  • Toekomstperspectieven (met link naar RENURE)

 

Datum publicatie