eigen_frontfoto

BioDEN project

 

BioDEN: Biorefinery approach to exploit digestate as key feedstock in the energy - nutrient nexus

De afzet van digestaat blijft een uitdaging in Vlaanderen die het business model van de biogasinstallaties onder druk zet. Met het onderzoeksproject BioDEN wil Biogas-E, samen met Vlaamse en Turkse partners, de rendabiliteit van vergistingsinstallaties verhogen door het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het digestaat.

Het innovatiedoel van dit project is de waarde van digestaat te verhogen, door enerzijds een verwerkingscascade te implementeren om nutriënten (N, P, K, C) terug te winnen en anderzijds energiedragers (biogas) te produceren gekoppeld aan de anaerobe vergisting. De gegenereerde producten zullen grondig worden doorgelicht op basis van kwaliteit en het potentieel te beantwoorden aan de RENURE-criteria.

Met steun van:

CORNET Vlaio

 

Het project is opgebouwd uit vier focusthema’s:

1. Recuperatie van stikstof onder de vorm van ammoniak en ammoniumzouten

Enerzijds wordt de recuperatie van ammoniak via vacuümstripping van het digestaat onderzocht. Het N-arme digestaat wordt daarna gerecirculeerd om de positieve effecten op de verdere afbraak van de koolstoffractie te onderzoeken. Anderzijds wordt het gebruik van alternatieve, duurzame zuren zoals organisch citroenzuur en CO2 onderzocht op hun potentieel om ammoniak uit de gasfase te wassen via stripping-scrubbing.

2. Terugwinning van fosfor uit vloeibare en vaste digestaatfracties

Twee verschillende technologieën voor de herwinning van fosfor uit digestaat worden toegepast op de vloeibare en vaste fracties van het digestaat. Voor het oplosbare fosfor in de vloeibare fractie worden Mg- (struviet) en Fe-gebaseerde precipitatietechnieken getest. P-precipitatie uit het digestaat in de vaste fase wordt onderzocht met behulp van zuuruitloging op drie manieren: klassieke zuuruitloging, biologische aanzuring en zuuruitloging met het N-scrubberwater (spuiwater).

3. Maximalisatie van het energetisch potentieel van het vergistingsproces

De energetische inhoud van (behandeld) digestaat wordt verkend via de recirculatie van het behandeld digestaat naar de vergister of via opstellingen met een navergistingsstap. Parallel worden methaanverrijkingstechnieken voor het digestaat geanalyseerd.

4. Waardeketen en productbeoordeling

In het laatste thema worden de gerecupereerde digestaatproducten en de hele waardeketen geëvalueerd. De waardeketenbeoordeling wordt uitgevoerd op drie niveaus: implementatie van trapsgewijze strategieën, CO2-emissiereductiepotentieel en economische evaluatie. De productbeoordeling houdt een evaluatie in van de digestaatproducten naar samenstelling en kwaliteit, inclusief potproeven, enerzijds en hun potentieel als RENURE-meststof anderzijds.

Het project werd ingediend via de CORNET oproep, met Vlaamse partners Universiteit Gent, KU Leuven, VCM en Biogas-E, in samenwerking met Turkse partners Ostim Enerjik en Marmara Universiteit. Het project duurt twee jaar (en vier maanden door verlenging) en start begin januari 2022.

BioDEN is lid van de Biorefine Cluster Europe

Biorefine Cluster Europe

Datum