eigen_frontfoto

Monovergisting van gemeentelijk bermmaaisel

Foto bestand
monovergisting bermmaaisel

De monovergisting van bermmaaisel wordt nog niet toegepast in Vlaanderen. Het weinige bermmaaisel dat vergist wordt, wordt gemengd met GFT-afval in de bestaande GFT-vergistingsinstallaties. Bij verschillende Vlaamse gemeentes is er interesse om het bermmaaisel dat vrijkomt op hun grondgebied in eigen beheer te vergisten. Deze interesse is vaak geïnspireerd door de klimaatambities van de gemeenten, waardoor ze streven naar een reductie van de broeikasgasemissies en een verhoogde productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied.

De economische haalbaarheid van een monovergister op bermmaaisel zal doorgerekend worden voor verschillende scenario’s, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid, en de afvoermogelijkheden van het digestaat. Op basis van deze economische analyse moeten lokale besturen in staat zijn een eerste inschatting te maken van de haalbaarheid van een monovergister op bermmaaisel in hun gemeente.

Onderdeel