eigen_frontfoto

BioSynergy

Partner voor industrie, land- & tuinbouw, burgercoöperaties en overheden die aan de slag wensen te gaan met lokale bio-energieprojecten op vaste biomassa(rest)stromen. Volgens het one-stop-shop principe dat wij hanteren bieden we ondersteuning over het gehele traject, van projectidee tot implementatie. Een vlotte dienst na verkoop verankert onze totaalprojecten tot duurzame samenwerkingsverbanden met onze klanten.

Contact:  
Thibaut De Veyt    
info@biosynergy.be
Gsm: +32 (0)477.81.53.03

Website: www.biosynergy.be 

Datum