eigen_frontfoto

Green Deal

Europese Commissie stelt ‘Fit-for-55’ pakket voor

Datum publicatie

In juli maakte de Europese Commissie met het ‘Fit-for-55 pakket’ een reeks voorstellen bekend om het streefdoel van ten minste 55% broeikasgasemissiereductie tegen 2030 t.o.v. 1990 waar te maken. Met deze wetsvoorstellen willen ze een eerlijke, concurrerende en groene transitie bekomen tegen 2030 en ook het pad openleggen voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.