eigen_frontfoto

TASK Industriële Milieutechnieken

Warmte hergebruiken en energie besparen in biogas- en vergistingsinstallaties met Läckeby warmtewisselaars voor slib/slib en slib/water toepassingen. Onder andere in slibvergistingsinstallaties hebben deze toestellen wereldwijd een toepassingsgebied gevonden. De units zijn zeer compact gebouwd, verstoppingsongevoelig en hebben een grote doorstroomcapaciteit. De warmtewisselaars zijn makkelijk toegankelijk voor inspectie- en onderhoudswerken.

website: http://www.task.be

Image
Task