eigen_frontfoto

Pom Oost-Vlaanderen

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
Zo maken we het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren.

De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties.
Op deze wijze creëren we kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken we de economische speerpuntsectoren (logistiek en kennis) van de Provincie.

 

Image
Pom Oost-Vlaanderen