eigen_frontfoto

Mestverwerking en toepassing van digestaatproducten in de praktijk

farm

Land- en tuinbouwers worden iedere dag geconfronteerd met verandering. Vaak gaat het over innovatie of veranderende regelgeving die niet altijd even duidelijk gecommuniceerd wordt en die heel wat vragen kan oproepen. FarmCafe probeert deze vragen op een overzichtelijke manier te beantwoorden en liet Inagro en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) aan het woord om specifiek een aantal zaken rond mestverwerking en de inzet van dierlijke meststoffen in Vlaanderen te verduidelijken.

Ook het pro rato systeem voor toepassing van digestaat als meststof uit zowel dierlijk als niet-dierlijk materiaal wordt uitvoerig toegelicht. Biogas-E hoopt dat digestaat in de toekomst niet langer onbekend en onbemind mag blijven, en zal hierbij samen met zijn partners blijvend inzetten op bewustmaking rond het gebruik van digestaat als meststof. Zoals u uit de interviews zal kunnen afleiden zijn er reeds heel wat landbouwers die verschillende verwerkingsproducten met succes toepassen. De verwerkte producten kunnende de bemestingsbehoefte in veel gevallen efficiënter invullen in vergelijking met ruwe dierlijke mest.

 

Datum publicatie