eigen_frontfoto

Voortgangsrapport 2017

Image
Voortgangrapport 2017
Body

Op jaarlijkse basis publiceert Biogas-E een voortgangsrapport waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen worden beschreven. De belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie, komen aan bod in het rapport. Het voortgangsrapport is gratis beschikbaar voor onze leden. Niet-leden kunnen het rapport aanschaffen voor de prijs van € 25 (excl. BTW).

Front image
Voortgangsrapport 2017