eigen_frontfoto

ManuResource van start

manuresource

ManuResource is een driedaagse beurs voor en door de mestverwerkingssector die dit jaar in Gent doorgaat van 2 tot 4 december. Deze 2de editie mikt op een divers publiek uit binnen en buitenland met onder andere beleidsmakers, de relevante landbouw en milieu agentschappen en organisaties, onderzoekers, eindgebruikers uit de landbouw(indsutrie), consultancy, etc.

Het voornaamste doel is om de ervaringen en kennis die er aanwezig is rond mestverwerking en valorisatie van mest te delen en uit te wisselen tussen de verschillende relevante Europese regio's. Verschillende Europese regio's worden immers geconfronteerd met een hoge nutriëntendruk en mestoverschotten door intensieve veeteelt. De conferentie tracht ook een overzicht te bieden rond de huidige ontwikkelingen en innovaties in de behandeling van mest en om de verschillende valorisatiestrategieën voor mest verder te onderzoeken. Energieproductie en terugwinning van nutriënten zijn in deze nieuwe ontwikkelingen belangrijke kernbegrippen.

Zo werd op de eerste dag van de conferentie reeds een bezoek gebracht aan mestverwerkingsbedrijf Fertikal in Kallo dat van dikke/droge mestfracties maar ook van dikke fractie van digestaat nieuwe mestproducten maakt met verschillende samenstelling. Ongeveer 25% van de meststoffen worden in Europa hergebruikt terwijl de overige 75% voornamelijk voor Azië en het Midden-Oosten bestemd is. Opvallend is dat voorlopig geen afzet gevonden wordt in Vlaanderen, iets wat op termijn wel de bedoeling is.

Ook het DIGESMART project werd onder de aandacht gebracht door Denis De Wilde van Detricon, één van de Vlaamse projectpartners naast Biogas-E. Binnen dit project wordt een herwinningssysteem voor ammoniak op pilootschaal uitgestest. Het systeem is gebaseerd op een stripping en scrubbing principe. In een eerste stap wordt ammoniak vrijgesteld uit het inputmateriaal, om dan in een tweede stap, door inzet van een zuur, chemisch gebonden te worden. Verder drogen van de vloeistoffase leidt tot een kaliumrijke nevenstroom. Een extra innovatief deel van het project is de toevoeging van zonnedroging als extra energetische input in de verwerkingstrein. Binnen het project zijn partners uit Italië en Spanje opgenomen, waar vanzelfsprekend deze innovatie meer kans op slagen heeft.

De conferentie wordt georganiseerd door het Vlaamse Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM), Universiteit Gent, POM-West Vlaanderen en Inagro.

Biogas-E mocht hier uiteraard niet ontbreken en geeft de conferentie met een beursstand en flashpresentatie mee vorm.

Datum publicatie