eigen_frontfoto

Oplossingen voor mest gezocht in China

china

Recent ontving het Vlaams nutriëntenplatform een vraag uit China naar technische knowhow voor de omzetting van mestoverschotten naar organische meststoffen.
Bedrijven die hun expertise willen delen voor ontplooiing van hun technologie en/of activiteiten in China, kunnen hun contactgegevens doorgeven aan dhr. Nico Vanaken van het Vlaams nutriëntenplatform (nvanaken@ovam.be).  

foto: © Pixabay

Datum publicatie