eigen_frontfoto

Call EU-Innovatiefonds 2023

inovation fund

Ideeën voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën (binnen Europa) die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden?

Op 30 maart 2023 lanceerde de Europese Commissie binnen de scope van het EU-innovatiefonds een derde call voor de zogenoemde “kleinschalige” projecten (met totale investeringsuitgaven tussen de 2.500.000 euro en 7.500.000 euro). De oproep loopt nog tot en met 19 september 2023.

Voorwaarden

Het EU-Innovatiefonds (Innovation Fund) is een Europees financieringsprogramma met als doel het subsidiëren van projecten gericht op industriële oplossingen om Europa koolstofneutraal te maken.

Dit gebeurt via calls voor demonstratieprojecten gericht op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren regelt (EU ETS-richtlijn);
  • Milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

De scope van het fonds is dus ruim: er zijn weinig verdere bepalingen over het type projecten dat in aanmerking komt voor steun. Alle bedrijven, organisaties en instellingen die een demonstratieproject opzetten dat binnen de scope van het EU-innovatiefonds valt, kunnen een subsidie aanvragen (ook voor niet-ETS bedrijven).

Bedrag

De call heeft een totaal budget van 100.000.000 euro ter beschikking voor subsidies en 5.000.000 euro voor ondersteuning bij projectontwikkeling (PDA). Opgelet! Alleen projecten met een totale kapitaaluitgave tussen 2.500.000 euro en 7.500.000 euro komen in aanmerking voor deze oproep. Het fonds ondersteunt tot 60% van de kapitaalkosten.

Procedure

Voorstellen dienen elektronisch te worden ingediend via het Funding & Tenders Portal.

Projecten worden geselecteerd op basis van:

  • Effectiviteit van het vermijden van broeikasgasemissies
  • Mate van innovatie
  • Project maturiteit
  • Schaalbaarheid
  • Kostefficiëntie

Meer info

Raadpleeg het call document voor meer informatie.

Het EU-innovatiefonds staat ook open voor grootschalige projecten met een totale investeringskost van meer dan 7.500.000 euro. Momenteel is hiervoor geen openstaande call.

 

Foto: © European Commission & © Unsplash
 

Datum publicatie