eigen_frontfoto

Consultatie model van aangifte overwinstbelasting

Overwinstbelasting

Eind vorig jaar keurde de Belgische regering een overwinstbelasting op elektriciteitsproductie goed (zie eerdere communicatie en publicatie staatsblad). Concreet betekent dit het instellen van een prijsplafond van €130/MWh voor productie-installaties met een geïnstalleerd vermogen groter dan 1 MW, dit onder andere met uitsluiting van elektriciteitsproductie uit vaste- en gasvormige biomassa waar een plafond van €180/MWh geldt. 
 
De CREG is verantwoordelijk voor het opstellen van het model van de aangifte alsook het formaat van de toe te zenden stukken. Deze sjablonen moeten voor de periode 01/08/2022-31/12/2022 beschikbaar zijn vóór 28 februari, waarna deze uiterst 30 april ingevuld en terug ingediend moet worden door de schuldenaar. De aangifte zal verlopen via een digitaal platform. De CREG communiceerde reeds aan de hand van een ontwerpbeslissing de informatie en het formaat van de aan te leveren documenten. Op 2 februari worden hier screenshots van het digitale platform aan toegevoegd en eventuele aanpassingen doorgevoerd.
 
Deze ontwerpbeslissing is open voor consultatie en opmerkingen tot en met 9 februari. Klik hier om deze te raadplegen, opmerkingen kunnen via e-mail verzonden worden naar: consult.2511@creg.be.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie