eigen_frontfoto

Project REGATRACE afgelopen

REGATRACE logo

Het H2020-project REGATRACE had tot doel de marktopname van biomethaan te versnellen in verschillende Europese landen, waaronder België, en handel in biomethaan tussen landen mogelijk te maken. Zoals tijdens de eindconferentie van REGATRACE (16 november) duidelijk naar voren kwam, zijn er tot op vandaag nog heel wat organisatorische, technische en economische barrières te overbruggen om efficiënte biomethaanhandel tussen verschillende EU-landen te kunnen realiseren. De in REGATRACE opgestelde rapporten en richtlijnen bundelen echter interessante inzichten in de weg hiernaartoe, en zijn dus een eerste stap richting het behalen van het in maart aangekondigde biomethaantarget. Onder andere de technische vereisten voor biomethaanhandel worden opgelijst in het ERGaR Certificates of Origin (CoO) Scheme en het AIB EECS Gas Scheme. Ook beleidsaanbevelingen met betrekking tot hernieuwbare gassen werden samengevat.

16 internationale partners van 11 Europese landen waren gedurende meer dan drie jaar betrokken bij het REGATRACE-project. Ook Biogas-E droeg hieraan bij, en was als partner van de Europese Biogas Associatie (EBA) verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de stand van zaken omtrent hernieuwbare gassen, het identificeren van potentiële regio’s voor de ontwikkeling van hernieuwbare gascapaciteiten, de begeleiding bij haalbaarheidsanalyses en het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België (zie projectpagina).

Meer documenten en deliverables zijn terug te vinden op de REGATRACE website onder de verschillende werkpakketten. Daar zal binnenkort ook het eindrapport gepubliceerd worden. Raadpleeg de bijlage met de finale samenvatting (ENG) voor een handig overzicht van het volledige project. 

Foto: © REGATRACE

H2020

 
Datum publicatie