eigen_frontfoto

Autocontrole gids voor mestverwerkers

audit

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft in opdracht van de VLM een autocontrolegids opgesteld voor mestverwerkende bedrijven in Vlaanderen. De autocontrolegids is een algemene leidraad waarin wettelijke vereisten voor mestverwerkingsinstallaties worden opgelijst. De gids dient als basis voor het opstellen van een autocontrolesysteem en kan voorgelegd worden als auditreferentie. Met deze autocontrole wil de Vlaamse overheid de wettelijke conformiteit van mestverwerking in Vlaanderen verbeteren.

VCM zal in 2022 de autocontrolegids verder aftoetsen met verschillende bedrijven en indien nodig aanpassen waar nodig, in samenspraak met VLM. VCM zal ook standaarddocumenten opmaken om het invoeren van een autocontrolesysteem te vergemakkelijken. De voorlopig finale versie van de autocontrolegids is terug te vinden op de website van VCM. Deze versie kan gebruikt worden om te starten met de opmaak van een autocontrolesysteem op maat van het bedrijf.

foto: © mohamed_hassan viaPixabay

Datum publicatie