eigen_frontfoto

Anaerobe vergisting erkend als duurzame activiteit

Biogas

Op 21 april keurde de Europese Commissie de EU-taxonomie goed. De EU-taxonomie is een wetenschappelijk gebaseerd classificatiesysteem dat duidelijkheid moet scheppen over welke economische activiteiten onder welke criteria als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd, en op die manier duurzame financiering moet helpen bevorderen. Het dient als hulpmiddel voor bedrijven in kader van het maken van duurzame investerings- beslissingen, die kunnen bijdragen tot het behalen van de EU klimaatdoelstellingen en de doelstellingen gelinkt aan de Europese Green Deal, en heeft ook als doel greenwashing te vermijden.

Anaerobe vergisting wordt erkend als duurzame activiteit, zoals samengevat in de nota van de European Biogas Association (EBA). Door productie van biogas uit landbouw(rest)stromen en afval worden broeikasgasemissies binnen die sectoren immers gereduceerd. Deze erkenning geldt ook voor de integratie van biomethaan in bestaande gasnetten. Inzetten op biogas en biomethaan in de context van hernieuwbare energieproductie en koolstofarme gassen wordt dus ondersteund. Echter, het gebruik van biomethaan in de transportsector of bij gebouwverwarmingssystemen wordt bemoeilijkt door de huidige EU-taxonomie, gegeven de ‘tailpipe approach’ die in de meeste gevallen wordt vooropgesteld bij emissiebepaling en de te strikte beperkingen op het gebruik van hernieuwbaar gas in dergelijke toepassingen, respectievelijk. 

Lees meer over de beslissingen van de Europese Commissie en de standpunten van EBA.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie