eigen_frontfoto

Actualisatie van bandingfactoren voor biogasprojecten

Foto Bf

Momenteel gebeuren er jaarlijks actualisaties van de bandingfactoren voor lopende PV- en windprojecten, en dit op basis van de elektriciteitsprijs. Op 8 juli keurde de Vlaamse Regering enkele zaken omtrent de actualisatie van bandingfactoren principieel goed die ook de biogassector aanbelangen:

  • Uitbreiding van de actualisatie naar onder andere biogasprojecten.
  • Actualisatie op basis van elektriciteitsopbrengst en overige kosten en/of opbrengsten van ingaande en uitgaande energetische stromen van het project (bv. grondstofprijzen), i.p.v. de eerdere actualisatie enkel op basis van elektriciteitsprijs.

Deze wijzigingen komen er volgens Minister Demir om oversubsidiëring te vermijden. Het ontwerpdecreet kan hiernaast worden geraadpleegd (zie artikels 21 en 52). Momenteel stellen de SERV, Minaraad, VREG en VTC hun advies op over deze ontwerptekst. Daarna is nog voorlegging nodig aan de Raad van State.

Op heden is het onvoldoende duidelijk of deze wijzigingen zullen gelden voor alle installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, hoewel de Vlaamse Regering dit wel als gerechtvaardigd ziet, gelet op de snel stijgende energieprijzen. Ook de timing van het in voege treden van deze wijzigingen ligt nog niet vast. Biogas-E volgt dit verder op.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie