eigen_frontfoto

Inagro's Living Lab Circulair

LLC Inagro

Een Living Lab Circulair werd recent gelanceerd door Inagro. Dit initiatief beoogt een intensere samenwerking tussen stakeholders en meer co-creatie om innovaties binnen de circulaire economie te versnellen. Landbouw staat steeds centraal, met daaraan gelinkt thema’s zoals water, nutriënten, biomassa en energie. Via (piloot)infrastructuur bij Inagro kan praktijkgericht worden getest en gedemonstreerd. Zo beschikken zij sinds 2007 over een kleinschalige biogasinstallatie. Binnenkort zal deze installatie grondig worden gerenoveerd met oog op meer flexibiliteit in kader van kwalitatief toekomstig onderzoek. 

Er is een reële behoefte aan testfaciliteit voor biogasonderzoek in Vlaanderen. Het wordt steeds duidelijker dat de rol van biogas in het energiesysteem drastisch zal veranderen de komende decennia. Ook de rol van de sector binnen de circulaire gedachtegang is groot. Het versneld introduceren van nieuwe technieken, soorten feedstock en toepassingen voor de biogassector in Vlaanderen wordt de komende periode dan ook cruciaal. Met het Living Lab Circulair wordt een unieke omgeving gecreëerd om interacties en synergiën tussen biogas, landbouw, aquacultuur en insectenkweek te onderzoeken. 

Biogas-E maakt deel uit van de stuurgroep van dit Living Lab Circulair.

Meer informatie.

 

Tekst: © Inagro
Foto: © Inagro

Datum publicatie